Gebruikers voorwaarden

Lees onder alles over onze  voorwaarden voor het gebruik van onze website en app. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op

Voorwaarden

Deze servicevoorwaarden gelden voor Joinby als geheel waaronder vallen:

 • De website
 • Het platform (inclusief de app)
 • De dienstverlening

Doel van Joinby

 • Joinby is een online platform wat tot doel heeft om menselijk interactie te bevorderen en mensen (offline) bij elkaar te brengen.
 • Joinby biedt haar platform zowel aan aan eindgebruikers (zoals studenten, bewoners, ..) als aan organisaties die zelf een community willen starten

Jouw relatie met Joinby

 • Door het gebruik van ons Platform ga je akkoord met alle Service voorwaarden. Deze Service voorwaarden zijn een bindende overeenkomst tussen jou en Joinby.
 • De minimale leeftijd voor gebruik van Joinby is 12 jaar of ouder. 
 • Bij overtreding van de servicevoorwaarden zijn we gerechtigd je account per direct op te schorten of te verwijderen.
 • Deelnemers
 • Aan het gratis gebruik van Joinby kunnen geen rechten worden ontleend.

Communities

 • Alle activiteit op ons platform vinden plaats binnen een ‘community’. Een community staat meestal voor een locatie of een (deel van) een organisatie.
 • Joinby biedt derden (tegen betaling) aan een community op te richten.
 • Bij het aanmelden valt te zien van wie de community is door middel van het “Powered by” <naam van de organisatie>. In geval van communities van derden staat hier de naam van de derde.
 • Joinby kan ook zelf communities oprichten en beheren op eigen naam, aangegeven als “Powered by Joinby”

Communities van derden

 • De derde kan aanvullende regels opstellen over het gebruik van zijn/haar community. Deze mogen niet in strijd zijn met de voorwaarden van Joinby en/of Nederlandse wetgeving.
 • De derde kan bepalen dat aan toegang tot zijn/haar community kosten verbonden zijn.
 • De derde bepaalt wie toegang kan krijgen tot de community. Dit wordt aangegeven bij het aanmelden. Communities kunnen open toegankelijk of besloten zijn.
 • Indien de community besloten is is het niet toegestaan (trachten) deel te nemen aan community die niet voor jou bedoeld is.
 • Derden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer (support, leden verwijderen, etc.) en reilen en zijlen binnen hun eigen community, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven en afgesproken.

Binnen een community

 • Binnen een community kunnen ‘groepen’ en ‘activiteiten’ worden gestart door de beheerder rondom een thema, activiteit of interessegebied.
 • Beheerders mogen lidmaatschapscriteria bepalen voor hun eigen clubs, maar deze regels mogen nooit in strijd zijn met de servicevoorwaarden van Joinby en/of Nederlandse wetgeving.
 • Leden hebben een account en kunnen deelnemen aan de clubs en activiteiten die voor hen openstaan. Leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 • Beheerders zijn gerechtigd een bedrag te rekenen voor deelname aan clubs en/of activiteiten, mits zij dit duidelijk vooraf aangeven
 • Joinby heeft tot doel om mensen in de echte wereld dichter bij elkaar te brengen. Joinby heeft geen invloed op de situaties ter plaatse en accepteert daarom geen enkele vorm van verantwoordelijkheid die het gebruik van het Platform met zich meebrengt. Goede raadgever is jouw gezonde verstand en beoordeling van een situatie.

Jouw content en die van anderen

 • Als beheerder ben je verantwoordelijk voor alle content die er gedeeld wordt in jouw club. Dat geldt voor chatverkeer, evenementinformatie en informatie gedeeld door anderen.
 • Anderen zijn op hun beurt weer verantwoordelijkheid aan de organisator verschuldigd voor overtreding van dit artikel.
 • De content moet voldoen aan alle voorwaarden die door Joinby zijn gesteld en die gepubliceerd zijn op deze website, waaronder Privacybeleid en deze voorwaarden.
 • Joinby is niet verantwoordelijk voor Content die door beheerders of leden wordt gepost op ons Platform of verstuurd vanuit ons Platform.
 • Joinby registreert informatie over jou. Raadpleeg ons Privacybeleid over wat we daarmee doen. We leggen niet meer vast dan nodig, we delen niet meer informatie met anderen dan nodig voor een werkend Platform. Wij verhandelen geen gegevens.
 • Het is niet toegestaan om data te oogsten van ons platform en te gebruiken voor eigen gewin.

Gebruiksnormen van het platform

 • Joinby is bedoeld voor nieuwe mensen leren kennen, vriendschappelijk contact en samen activiteiten organiseren. Wij zijn nadrukkelijk GEEN dating platform en dating. Het doen van dating verzoeken en/of sexueel getint contact is niet toegestaan.
 • Ga respectvol met elkaar om: geen schelden, pesten, treiteren, lastig vallen of zwart maken van anderen.
 • Naaktfoto’s en sexuele content zijn niet toegestaan (afbeeldingen of taalgebruik)
 • Het is niet toegestaan content (zoals foto’s, teksten, etc.) te posten waar je geen eigenaar van bent.
 • Promotie van commerciële activiteiten of andere platformen is alleen toegestaan na expliciet akkoord vanuit Joinby 
 • Wij kunnen niet geheel voorkomen dat gebruikers van het platform zich eventueel anders voordoen. Wij raden ten sterktste aan verstandig om te gaan met het ontmoeten van nieuwe mensen, helemaal indien je 1 op 1 afspreekt. Doe dit bij voorkeur op een publieke locatie zodat je de ander eerst kan leren kennen. En laat anderen weten dat je afspreekt.

Ons Platform

 • We doen ons best om het platform altijd werkend en online te hebben. We kunnen het echter niet garanderen en er zijn hieraan geen rechten te ontlenen.
 • Joinby verbetert, versnelt en analyseert het Platform. Dat kan betekenen dan bepaalde functionaliteit van delen van het platform anders worden of worden verwijderd.
 • We zijn niet aansprakelijkheid voor elke vorm van discontinuïteit van het Platform of delen ervan (inclusief verlies van gegevens opgeslagen op ons platform)

Uitsluitingen

Je gaat akkoord door het gebruik van Joinby dat je ons ontslaat van verantwoordelijk met betrekking tot ons Platform, evenementen, groepen of leden. Ook zal je niet onze individuele bestuurders, aandeelhouders, toeleveranciers, adverteerders of anderszins gerelateerde aan Joinby aansprakelijk stellen en verantwoordelijk houden voor onvoorziene gevolgen van gebruik van Joinby.

Updates

Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd geüpdate

phone

Download de app nu gratis

Ontdek direct wat er in jouw buurt te doen is