Privacyverklaring

Lees onder hoe wij omgaan met jouw privacy. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons vooral weten!

Privacy

Joinby, KvK nummer 71946969, gevestigd aan Gildstraat, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.joinby.app Gildstraat, Utrecht. Contact: contact@joinby.app Bas Kremer Hovinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Joinby. Hij is te bereiken via contact@joinby.app.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joinby verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens: 

 • E-mailadres 
 • Profielfoto
 • Naam 
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Interesses (zelf opgegeven)
 • Andere tags zoals opleiding, doel, etc.  (zelf opgegeven)
 • Korte introductie (zelf opgegeven)

Opgegeven adresgegevens (zelf opgegeven):

 • straatnaam (zonder huisnummer)
 • postcode
 • buurt, stad, provincie, land
 • geo coördinaten opgegeven adres

Online gegevens & surfgedrag: 

 • IP-adres
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw surfgedrag op onze website of app 

Voor de duidelijkheid: We slaan dus niet jouw precieze locatie op (huisnummer is ook niet verplicht) en we tracken niet jouw realtime locatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige onder de 16, neem dan contact met ons op via contact@joinby.app met een verzoek tot verwijdering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joinby verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Persoonsgegevens: De mogelijkheid een profiel aan te maken om contact te komen met andere leden. Geslacht en leeftijd gebruiken we zodat gebruikers eventueel leeftijds- en geslacht specifieke groepen/clubs kunnen aanmaken. Interesses gebruiken we om mensen beter te kunnen matchen. Email adres gebruiken we om je op de hoogte houden en dit dient als manier om in te loggen (unieke sleutel).

Adres/locatie gegevens: om je communities in je eigen omgeving te kunnen laten zien en andere gebruikers een idee te geven waar iemand ongeveer woont (wijk/buurt en plaats, geen straatnaam/huisnummer).

Online gegevens & surfgedrag: Joinby analyseert gedrag op de website & app om daarmee de website & app te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Joinby neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joinby) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joinby bewaart je persoonsgegevens zodat je je account weer kunt gebruiken na een tijd van inactiviteit. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens: 3 jaar na laatste activiteit gebruiker. Reden: Profiel behouden om opnieuw te kunnen gebruiken 

Adresgegevens: 3 jaar na laatste activiteit gebruiker. Reden: Opgegeven locatie behouden om groepen in je buurt te vinden 

IP-adres gegevens : 3 jaar na laatste activiteit. Reden: Bestrijden nep accounts & spammers

Delen van persoonsgegevens met derden

Joinby verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Wij maken gebruik van een aantal tools van derden voor het opslaan van gegevens
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Indien je hier  expliciet toestemming voor geeft (bijvoorbeeld bij aanmelden voor een partner-activiteit)
 • Wanneer de community is opgezet in opdracht van een derde partij (te herkennen aan “Powered by” bij aanmelden) en jij een account rapporteert of jouw account wordt gerapporteerd vanwege ongewenst gedrag. We geven de derde partij hierbij ook inzicht in het aantal positieve en negatieve rapporteringen en aantal geblokkeerde chats.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joinby gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Joinby gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joinby en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt vanuit de app een verzoek te doen om je gegevens te verwijderen. Jouw account & bijbehorende gegevens worden dan op zeer korte termijn verwijderd.

Ook is het mogelijk een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@joinby.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Joinby wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joinby neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken Google Firebase als hosting partij voor ons platform (datacenter in Frankfurt, Duitsland)

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan direct contact op via contact@joinby.app